Veerkracht

Verbeter je zelfbeeld!

Veerkrachtiger zelfbeeld

Verbeter de relatie met jezelf en met de ander

 

Gebeurtenissen en omstandigheden uit het verleden kleuren je leven. Hoe jij je tot jezelf en anderen verhoudt, wordt mede bepaald door deze gebeurtenissen en het bijbehorende zelfbeeld. Je zelfbeeld heeft een grote invloed op jouw geluksgevoel, mogelijkheden, keuzes en ontwikkeling.

 

Een mens is in essentie een sociaal wezen, een baby die wel gevoed maar niet aangeraakt wordt zal sterven. Voor de ontwikkeling van het zelfbeeld blijkt die verbondenheid met de omgeving dan ook van wezenlijk belang. In het contact met de ander word je zelfbeeld gevormd en beïnvloed.

 

Wanneer je in staat bent andere betekenissen aan gebeurtenissen uit jouw verleden te koppelen, ontstaat er een keuze waardoor jij jouw zelfbeeld positief kan beïnvloeden. Wanneer je die nieuwe betekenis(sen) tot je neemt, zal dit invloed hebben op je eigen functioneren en daarmee op jouw zelfbeeld. Hierdoor verbetert niet alleen de relatie met jezelf, maar ook met de ander.